Ta hand om ett dödsbo

tetsament will contract estate_156185726När någon plötsligt avlider lämnar den efter sig sin bostad och alla sina saker till sina arvingar, oftast barn och partner. Hur tar man hand om dödsboet?Som arvinge ärver du aldrig några skulder, men det kan minska hur stor andel du får ärva. Skulderna ska först betalas med den avlidnes tillgång vilket kan vara huset eller lägenheten som denne ägde.Om du ärver en bostad är det upp till dig vad du vill göra med en. Du kan själv ta över den om du vill, men troligtvis vill du inte ha alla möbler och saker som kommer med boendet. Ta vara på det du själv är intresserad av att behålla och lej bort resten. Det finns många flyttfirmor som tar sig an dödsbon. Vissa auktionshus kan också ta hela dödsbon såvida de får behålla sakerna och sälja dem för egen räkning.Men du är säkert inte den enda som ärver, det finns nog flera intressenter. Och då kan det uppstå tvister. Främst om hur eventuella pengar ska fördelas och vem som får vad. Ser det ut att börja bli bråk kan du anlita en jurist eller medlare som hjälper er att komma överens.Om ni väljer att sälja bostaden, ska ni dela arvet mellan er. Det viktigt att veta att alla är betalningsansvariga. Låt oss säga att ni delar upp arvet innan skulderna är betalda. Då måste ni ge tillbaka från arvet tills skulderna är betalda. Om någon redan har spenderat hela sitt arv är hen inte skyldig att ta från sina egna pengar, då är det ni som har arvgods eller pengar kvar som måste täcka upp för den andra parten. Var alltså försiktiga med hur ni hanterar arvet.

Ni som är delägare är dödsboet är också skyldiga att deklarera för året som dödsfallet inträffade. Om dödsboet fortsätter att dra in pengar genom ägandet av fastigheter eller näringsverksamhet, måste man fortsätta att deklarera nästkommande år.